Het thema van deze bijeenkomst is RI&E Verblijfsgebouwen.

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers de risico’s te inventariseren en te evalueren die hun werknemers op het werk lopen. Ze moeten daarbij de zogenoemde ‘arbeidshygiënische strategie’ volgen: eerst kijken naar de bron van het probleem, daarna naar andere beschermende maatregelen. Naast zo’n algemene Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) kan ook een thematische RI&E worden gehouden. Een voorbeeld hiervan is het beoordelen van het explosierisico en het vastleggen van de resultaten hiervan in een explosieveiligheidsdocument.

Ook het beoordelen van de risico’s voor werknemers die hun werkzaamheden uitvoeren in een gebouw of tent in de nabijheid van een (proces)installatie met gevaarlijke stoffen (zoals controlekamers, analysegebouwen, kantines, compressorgebouwen, werkplaatsen, magazijnen, laboratoria, etc.) kan worden beschouwd als een thematische RI&E. Uitgangspunt hierbij is dat incidenten buiten het verblijfsgebouw geen extra gevaar vormen voor de in het verblijfsgebouw verblijvende personen.

De RI&E Verblijfsgebouwen bevindt zich op dit moment in een pilot waar één van de leden van de Brzo werkgroep onderdeel van is, namelijk Unipol Holland B.V. in Oss. Unipol heeft deze pilot uitgevoerd met Peter Coort van Tebodin. Peter Coort en Andres Janssen delen beide hun ervaringen tijdens deze bijeenkomst.

 Peter Coort is inmiddels zo'n tien jaar actief in de veiligheids- en milieuadvieswereld, waarvan vijf jaar bij Tebodin. Met een achtergrond in de integrale veiligheidskunde en de hogere veiligheidskunde adviseert hij de industrie met name op het gebied van brandveiligheid en externe veiligheid, hoofdzakelijk binnen de Brzo-industrie. Daarnaast is hij in de laatste jaren verantwoordelijk geweest voor het HSE-beleid op diverse constructiesites van Tebodin, waar op EPC(M) basisprojecten worden uitgevoerd. Als Senior consultant is hij ook verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van brandveiligheid binnen Tebodin, met als doel industriële brandbeveiliging naar een hoger niveau te brengen.

Ten aanzien van het topic ‘RI&E verblijfsgebouwen’ is hij het afgelopen jaar betrokken geweest bij meerdere projecten, waaronder een pilotproject met I-SZW bij Unipol Holland in Oss. Daarnaast Tebodin in het afgelopen jaar zo'n zes bedrijven proactief ondersteund op dit onderwerp, om hen voor te bereiden op de Brzo-inspectie van dit jaar.

Andres Janssen, Manager HSEQ van Unipol, deelt zijn ervaringen over deze RI&E-pilot van de Inspectie SZW en de status zoals deze nu is.