Wat kunt u verwachten?
  • Inspirerende gastsprekers
  • Cases uit de praktijk
  • Interactieve deelsessie
Bekijk dit evenement

Werkgroep Brzo – om van elkaar te leren

Vanuit wet- en regelgeving bent u als Brzo-bedrijf verbonden aan extra eisen en maatregelen op het gebied van veiligheid. Het inspectiebeleid, de inspectiemethodiek en de onderhavige wetgeving verandert continu. Daarbij trekt het bevoegd gezag zich terug en wordt er meer van u als bedrijf verwacht.

Hoe geeft u vorm aan uw veiligheidsmanagementsysteem? Hoe gaat u om met Brzo-inspecties? Hoe interpreteert u vigerende wetgeving?

Dáárvoor is de Brzo werkgroep opgericht. Om kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen op actuele vraagstukken. Met als doel om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Brzo is immers geen ‘intellectual property’. Het netwerk is groeiende en bestaat momenteel uit zo’n 20 Brzo-professionals. KWA Bedrijfsadviseurs faciliteert deze werkgroep nu al 4 jaar.

Kom kennismaken! En kom naar de bijeenkomsten

Recente bijeenkomsten
Deze bijeenkomst was op 08 jul 2019

Bedrijfsnoodorganisatie en het bedrijfsnoodplan

Het inrichten van de BNO vraagt inzicht in de bedrijfsprocessen, risico's en scenario's. Maar hoe doe je dat en wat is een adequaat ingericht BNO?

Deze bijeenkomst was op 04 jun 2019

Hoe kom ik tot een LEAN Veiligheids-managementsysteem?

Kan men, voor het opstellen van een geschikt veiligheidsmanagermentsysteem, gebruikmaken van bestaande systemen? Welke leidraad wordt gehanteerd?

Deze bijeenkomst was op 06 nov 2018

Veiligheidscultuur binnen een Brzo-bedrijf

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de veiligheidscultuur? Welke rol heeft het management en hebben de verschillende staffuncties?

Deze bijeenkomst was op 05 jun 2018

HAZard and OPerability studie (HAZOP)

De overheid heeft een maximum vastgesteld aan risico waaraan burgers mogen worden blootgesteld. Hoe komen we tot een Normatieve Risicoanalyse Methodie...