De Brzo werkgroep is opgericht met als doel een platform bieden waar de werkgroepleden informatie uitwisselen en hun ervaringen delen op het gebied van Brzo. Hiervoor worden bijeenkomsten en workshops georganiseerd. KWA Bedrijfsadviseurs B.V. in Amersfoort faciliteert de Brzo werkgroep.

Waarom de Brzo werkgroep?

  • Het inspectiebeleid, de inspectiemethodiek en de onderhavige wetgeving verandert.
  • Het bevoegd gezag trekt zich terug en er wordt meer van bedrijven zelf verwacht.
  • Onder Brzo-bedrijven is behoefte aan sparren over de opbouw en de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem, Brzo-inspecties en de interpretatie van vigerende wetgeving.
  • Bedrijven kunnen heel veel van elkaar leren: Brzo is geen ‘intellectual property’.
  • Behalve de brancheorganisaties, bestaan er weinig platforms voor bedrijven over Brzo.