Werkgroep Brzo – om van elkaar te leren

Vanuit wet- en regelgeving bent u als Brzo-bedrijf verbonden aan extra eisen en maatregelen op het gebied van veiligheid. Het inspectiebeleid, de inspectiemethodiek en de onderhavige wetgeving verandert continu. Daarbij trekt het bevoegd gezag zich terug en wordt er meer van u als bedrijf verwacht.

Hoe geeft u vorm aan uw veiligheidsmanagementsysteem? Hoe gaat u om met Brzo-inspecties? Hoe interpreteert u vigerende wetgeving?

Dáárvoor is de Brzo werkgroep opgericht. Om kennis, inzichten en ervaringen uit te wisselen op actuele vraagstukken. Met als doel om van elkaar te leren en elkaar te versterken. Brzo is immers geen ‘intellectual property’. Het netwerk is groeiende en bestaat momenteel uit zo’n 20 Brzo-professionals. KWA Bedrijfsadviseurs faciliteert deze werkgroep nu al 4 jaar.

- naam

Kom kennismaken! En kom naar de bijeenkomsten

RECENTE BIJEENKOMSTEN
Deze bijeenkomst was op 06 nov 2018

Veiligheidscultuur binnen een Brzo-bedrijf

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de veiligheidscultuur? Welke rol heeft het management en hebben de verschillende staffuncties?

Deze bijeenkomst was op 05 jun 2018

HAZard and OPerability studie (HAZOP)

Door de overheid is een maximum gesteld aan het risico waaraan haar burgers mogen worden blootgesteld. Hoe komen we tot een gestandaardiseerde Normati...

Deze bijeenkomst was op 15 feb 2018

Werken volgens werkvergunningen

De werkvergunningen zijn het middel om bindende afspraken te maken met alle betrokkenen bij werkzaamheden, zeker bij risicovolle werkzaamheden. Hoe he...

Deze bijeenkomst was op 07 nov 2017

Ontwikkelingen van de risicomatrix

Tijdens deze bijeenkomst willen wij de verschillende risicomatrices bespreken evenals de verwachte ontwikkelingen omtrent de risicomatrix