Deze bijeenkomst was op 08 jul 2019

Bedrijfsnood- organisatie en het bedrijfsnoodplan

Het inrichten van de BNO vraagt inzicht in de bedrijfsprocessen, risico's en scenario's. Maar hoe doe je dat en wat is een adequaat ingericht BNO?

Deze bijeenkomst was op 04 jun 2019

Hoe kom ik tot een LEAN Veiligheids-managementsysteem

Kan men, voor het opstellen van een geschikt veiligheidsmanagermentsysteem, gebruikmaken van bestaande systemen? Welke leidraad wordt gehanteerd?

Deze bijeenkomst was op 06 nov 2018

Veiligheidscultuur binnen een Brzo-bedrijf

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de veiligheidscultuur? Welke rol heeft het management en hebben de verschillende staffuncties?

Deze bijeenkomst was op 05 jun 2018

HAZard and OPerability studie (HAZOP)

De overheid heeft een maximum gesteld aan risico waaraan burgers mogen worden blootgesteld. Hoe komen we tot een Normatieve Risicoanalyse Methodiek?

Deze bijeenkomst was op 15 feb 2018

Werken volgens werkvergunningen

De werkvergunningen zijn er om bindende afspraken te maken met alle betrokkenen, zeker bij risicovolle werkzaamheden. Hoe doen jouw collega's dit?

Deze bijeenkomst was op 07 nov 2017

Ontwikkelingen van de risicomatrix

Tijdens deze bijeenkomst willen wij de verschillende risicomatrices bespreken evenals de verwachte ontwikkelingen omtrent de risicomatrix

Deze bijeenkomst was op 15 jun 2017

Ageing: hoe gaat uw organisatie hiermee om?

‘Ageing’: hoe gaat uw organisatie hiermee om? Het praktisch opstellen van een plan van aanpak. Hoe pak ik dit aan?

Deze bijeenkomst was op 14 mrt 2017

RI&E Verblijfsgebouwen

Naast een algemene RI&E een thematische RI&E worden gehouden. Bijvoorbeeld het beoordelen van het explosierisico en het vastleggen hiervan