05 november 2019

Ageing, best practice en een doeltreffende aanpak

Ageing gaat niet alleen over hoe oud je equipment is. Weet jij hoe de staat van de installaties is en hoe deze verandert in de tijd?

Deze bijeenkomst was op 08 jul 2019

Bedrijfsnoodorganisatie en het bedrijfsnoodplan

Het inrichten van de BNO vraagt inzicht in de bedrijfsprocessen, risico's en scenario's. Maar hoe doe je dat en wat is een adequaat ingericht BNO?

Deze bijeenkomst was op 04 jun 2019

Hoe kom ik tot een LEAN Veiligheids-managementsysteem?

Kan men, voor het opstellen van een geschikt veiligheidsmanagermentsysteem, gebruikmaken van bestaande systemen? Welke leidraad wordt gehanteerd?

Deze bijeenkomst was op 06 nov 2018

Veiligheidscultuur binnen een Brzo-bedrijf

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de veiligheidscultuur? Welke rol heeft het management en hebben de verschillende staffuncties?

Deze bijeenkomst was op 05 jun 2018

HAZard and OPerability studie (HAZOP)

De overheid heeft een maximum vastgesteld aan risico waaraan burgers mogen worden blootgesteld. Hoe komen we tot een Normatieve Risicoanalyse Methodie...

Deze bijeenkomst was op 15 feb 2018

Werken volgens werkvergunningen

De werkvergunningen zijn er om bindende afspraken te maken met alle betrokkenen, zeker bij risicovolle werkzaamheden. Hoe doen jouw collega's dit?

Deze bijeenkomst was op 07 nov 2017

Ontwikkelingen van de risicomatrix

Tijdens deze bijeenkomst willen wij de verschillende risicomatrices bespreken evenals de verwachte ontwikkelingen omtrent de risicomatrix

Deze bijeenkomst was op 15 jun 2017

Ageing: hoe gaat uw organisatie hiermee om?

‘Ageing’: hoe gaat uw organisatie hiermee om? Het praktisch opstellen van een plan van aanpak. Hoe pak ik dit aan?