Brzo-inspecties in tijden van corona

Bij KWA merken wij dat er veel vragen zijn rondom Brzo-inspecties in combinatie met de coronapandemie. Daarom hebben wij tijdens de online Brzo-werkgroepsessie van 24 maart jl. met elkaar hierover van gedachten gewisseld.

De volgende vragen zijn aan bod gekomen?

  • Hoe bereidt u inspecties voor en onder welke voorwaarden laat u inspecteurs wel of niet toe op de locatie?
  • Het niet-essentiële personeel is niet aanwezig en werkt vanuit huis. Dat betekent meetings met de inspecteurs vanuit de thuiswerkplek, maar hoe zit het met toegang tot de bestanden op locatie?

ATEX en de nieuwe NPR 7910-1 en 2 (beoordelen van gas- of stofexplosiegevaar)
KWA-adviseur Fokko van de Koppel heeft toegelicht wat de belangrijkste wijzigingen zijn van de NPR 7910-1 & 2:2021 en hoe dit kan worden geïmplementeerd in het bestaande Explosieveiligheidsbeleid. 

Informatie verstrekken rondom ZZS
Steeds meer overheden willen weten welke ZZS bedrijven gebruiken en wat men doet om de uitstoot hiervan te minimaliseren. Welke informatie moet u aan de overheid verstrekken? Bent u verplicht om alles, koste wat het kost, te doen om uitstoot van ZZS te minimaliseren? Geldt de minimalisatieplicht ook voor potentiële ZZS? KWA-adviseur Louis van Deutekom heeft ons bijgepraat.

Door het bijwonen van deze bijeenkomst kunt u 0,5 SKO-punt aanvragen.