Ageing gaat niet alleen over hoe oud je equipment is. Het gaat vooral over wat je weet over de staat en hoe deze verandert in de tijd. Ageing van installaties is het effect waarbij een component lijdt aan één of meerdere vormen van materiaalverslechtering en beschadiging (meestal, maar niet persé, geassocieerd met de leeftijd en de bedrijfstijd). Hierdoor neemt de kans op falen met het verloop van de tijd toe.

In het Brzo 2015 / de Seveso III-richtlijn wordt binnen het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) aandacht gevraagd voor het aspect ageing. Met de uitvoering van het project ‘Ageing’ in 2017 hebben de Brzo-inspectiediensten ervaring opgedaan met ageing bij Brzo-bedrijven. Wat is jouw ervaring met deze wijze van inspectie en het inspectie-instrument die door de Brzo-inspecteurs wordt toegepast? Op welke wijze beheers jij ageing binnen jouw organisatie, welke methode hanteren jullie en waar loop je zoal tegenaan?

Graag horen wij jouw ervaringen en presenteren wij je een best practical en doeltreffende aanpak over ageing in samenwerking met onze spreker, de heer Joost Swiggers van Smit & zoon.