Leden
Alleen personen die werken op afdelingen die direct betrokken zijn bij het Brzo, zoals Veiligheidsmanagers en EHS-managers, kunnen lid worden van de werkgroep.

Tarief
De contributie bedraagt € 300 per bedrijf per jaar, exclusief btw. Bent u ook lid van de KAM contactgroep? Dan bedraagt het lidmaatschap slechts € 200 per jaar.

Komt u in aanmerking?
Om lid te kunnen worden van de Brzo werkgroep moet u in een relevante functie werkzaam zijn bij een bedrijf of instelling. Leveranciers van Brzo-gerelateerde producten of diensten zijn uitgesloten.

Wat u nog meer moet weten:

  • Het bedrijfslidmaatschap is persoonlijk.
  • Het lidmaatschap is overdraagbaar bij functiewijziging of verandering van dienstbetrekking.
  • Een introducé is welkom, als het onderwerp ook interessant is voor een collega.
  • Bij verhindering tijdens een bijeenkomst kan een collega worden afgevaardigd.

Aanmelden als nieuw lid
Leer van elkaar en meld u aan.

Na aanmelding nemen we eerst telefonisch contact met u op om kennis te maken. Daarbij mag u kosteloos deelnemen aan twee (op elkaar volgende) bijeenkomsten. Daarna besluiten we gezamenlijk over het lidmaatschap.

Het bestuur heeft hierin de eindstem. Belangrijk is of u voldoet aan de minimale criteria van het bedrijfs- en functieprofiel. En een actieve inbreng heeft en de bereidheid om kennis en ervaringen tijdens bijeenkomsten te delen.

Recente bijeenkomsten
Deze bijeenkomst was op 06 nov 2018

Veiligheidscultuur binnen een Brzo-bedrijf

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de veiligheidscultuur? Welke rol heeft het management en hebben de verschillende staffuncties?

Deze bijeenkomst was op 08 jul 2019

Bedrijfsnood- organisatie en het bedrijfsnoodplan

Het inrichten van de BNO vraagt inzicht in de bedrijfsprocessen, risico's en scenario's. Maar hoe doe je dat en wat is een adequaat ingericht BNO?

Deze bijeenkomst was op 15 feb 2018

Werken volgens werkvergunningen

De werkvergunningen zijn er om bindende afspraken te maken met alle betrokkenen, zeker bij risicovolle werkzaamheden. Hoe doen jouw collega's dit?

Deze bijeenkomst was op 05 jun 2018

HAZard and OPerability studie (HAZOP)

De overheid heeft een maximum gesteld aan risico waaraan burgers mogen worden blootgesteld. Hoe komen we tot een Normatieve Risicoanalyse Methodiek?