Het thema van deze bijeenkomst was Werken volgens werkvergunningen.

Er is géén bedrijf dat hier niet mee te maken heeft en bij Brzo-bedrijven is het zelfs een verplichting.

De werkvergunningen zijn het middel om bindende afspraken te maken met alle betrokkenen bij werkzaamheden, zeker bij risicovolle werkzaamheden. Het maakt niet uit in hoeverre het gaat om eigen medewerkers en/of contractors. Een werkvergunning legt de de afspraken en voorwaarden vast voor een veilige uitvoering van de beschreven werkzaamheden voor zowel de installatiedeskundige (vergunningverlener) als de uitvoeringdeskundige (vergunninghouder) Werkvergunningen bevorderen de communicatie tussen de betrokken partijen (disciplines) en dragen bij aan het onderkennen van de risico’s en mogelijke gevaarlijke situaties. Het vastleggen van de te nemen voorzorgsmaatregelen en de afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden moeten ervoor zorgen dat de werkzaamheden aan of nabij installaties en risico-omgevingen, veilig kunnen worden uitgevoerd.

Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan en hoe zijn wij in staat dit proces op een juiste en veilige wijze te managen.

Een uitgegeven werkvergunning maakt bij een incident/ongeval onderdeel uit van eventueel belastend bewijsmateriaal.

Tijdens deze bijeenkomst hebben we met elkaar ervaringen gedeeld omtrent het gebruik van de diverse werkvergunningen en het toezicht hierop. Een leermoment voor een ieder bedrijf, want er was véél van elkaar te leren.

Jan van Pelt (KWA Bedrijfsadviseurs) heeft een werkmethode omtrent ‘Regeling Uitbesteed Werk’ toegelicht om het werk rondom contractors (externen) te structureren en te managen.