Veiligheidscultuur is een onderwerp dat tijdens de Brzo- (handhaving)inspecties steeds meer aan de orde wordt gesteld. Op welke wijze wordt invulling gegeven aan de veiligheidscultuur? Welke rol heeft het management en hebben de verschillende staffuncties, zoals de Veiligheidskundige, daarbij? Welke vorderingen zijn gemaakt bij het ontwikkelen van veiligheidsbewustzijn op de werkvloer?

Laurens Kruijt (Alfabeeld veiligheid & gedrag) heeft dit thema deze middag begeleid. Alfabeeld is bij diverse bedrijven, waaronder Brzo-bedrijven actief met trajecten op het gebied van veiligheidscultuur en gedrag. De aanpak van Alfabeeld bestaat uit een combinatie van bottom up en top down-acties, waarbij het zelflerend vermogen van de medewerkers wordt aangemoedigd waardoor het veiligheidsbewustzijn groeit. Effectieve leermethoden als ‘action learning’ en ‘leren van elkaar’ worden hierbij ingezet.

Tijdens de bijeenkomst stonden we stil bij de volgende vragen:

  • Wat is (veiligheids)cultuur?
  • De voor en nadelen van cultuurmetingen.
  • Hoe geef je richting aan een cultuurverandering?
  • Welke rol en invloed heb je (of kun je hebben) als Veiligheidskundige?