Er is een nieuw voorstel om het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderliggende regeling te wijzigingen in verband met de introductie van een nieuwe opzet van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Deze nieuwe ARIE-regeling treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 juli 2023 de tijd om aan bepaalde verplichtingen van de ARIE te voldoen.
De Rijksoverheid verwacht dat door de nieuwe ARIE-regeling ongeveer 200 extra bedrijven onder deze regeling komen te vallen. Deze bedrijven moeten dan aan de ARIE gaan voldoen.

Tijdens de bijeenkomst op 7 september zijn wij dieper ingegaan op dit voorstel en wat dit mogelijk voor jouw bedrijf gaat betekenen.

Als tweede onderwerp hebben wij het gehad over Hoe bedrijven omgaan met KPI’s in het Veiligheidsbeheerssysteem (VBS).

Auditeurs kunnen vragen hoe goed het VBS presteert en welke KPI’s daarvoor worden gebruikt. Hoofdstuk 9 van de NTA 8620 geeft een handreiking welke aspecten in het VBS moeten worden bewaakt, gemeten, geanalyseerd en geëvalueerd.
Naar aanleiding van de input van de leden zijn wij door middel van een interactieve sessie dieper ingegaan op dit onderwerp.