Elk Brzo-bedrijf moet volgens de Brzo-wetgeving een geschikt veiligheidsmanagementsysteem (VMS) opstellen, documenteren en implementeren. Men kan gebruikmaken van bestaande systemen, dan wel integratie hiervan. Welke leidraad wordt gehanteerd (NTA 8620) of wordt een eigen methodiek gehanteerd. Wat zijn de gevolgen van een integraal managementsysteem. Henk Bootsma, senior adviseur KAM-management zal op basis van veel verschillende ervaringen hier een presentatie over verzorgen.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst willen wij graag op hoofdlijnen het VMS van uw organisatie doornemen. Doordat elk bedrijf zijn/haar systematiek omarmt, met daarin de voor- en nadelen is het een uitstekende gelegenheid om van elkaar te weten en te vernemen wat de verschillende mogelijkheden zijn. Veelal leidt dit tot inspiratie om kritisch uw eigen systematiek tegen het licht te houden. Een uitstekende kans om stappen vooruit te maken naar een minder complexere systematiek.

Vanaf 12:30 uur               Inlooplunch

13:00 – 13:05 uur            Welkom door KWA Bedrijfsadviseurs

13:10 – 14:30 uur            Inleiding door Henk Bootsma, KWA Bedrijfsadviseurs

14:30 – 14:45 uur            Pauze

14:45 – 16:30 uur            Mogelijkheden aan VBS (Interactief) bespreken o.a. op basis van de vragenlijst

16:30 – 16:50 uur            Bijpraten leden onderling over Brzo-ontwikkelingen en ervaringen rondom inspectie en handhaving

16:50 – 17:00 uur            Afsluiting