Elk Brzo-bedrijf moet volgens de Brzo-wetgeving een geschikt veiligheidsmanagementsysteem (VMS) opstellen, documenteren en implementeren. Men kan gebruikmaken van bestaande systemen, dan wel integratie hiervan. Welke leidraad wordt gehanteerd (NTA 8620) of wordt een eigen methodiek gehanteerd? Wat zijn de gevolgen van een integraal managementsysteem? Henk Bootsma, senior adviseur KAM-management, heeft op basis van veel verschillende ervaringen hier een presentatie over verzorgd.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst hebben wij de deelnemers op hoofdlijnen meegenomen en het VMS van uw organisatie doorgenomen. Doordat elk bedrijf zijn/haar systematiek omarmt, met daarin de voor- en nadelen was het een uitstekende gelegenheid om van elkaar te horen en te vernemen wat de verschillende mogelijkheden zijn. Veelal leidde dit tot inspiratie om kritisch uw eigen systematiek tegen het licht te houden. Een uitstekende kans om stappen vooruit te maken naar een minder complexere systematiek.