Was jij erbij?

We organiseerden de 2e bijeenkomst van de Brzo- werkgroep van dit jaar op donderdag 29 september. Nadat we 2 jaar lang geen live bijeenkomsten konden houden, ontmoetten we elkaar weer bij KWA Bedrijfsadviseurs in Amersfoort. We startten de bijeenkomst met een inlooplunch van 12:30 tot 13:00 uur met aansluitend het programma.

De onderwerpen die op de agenda stonden zijn zeer actueel. Onze experts hebben op een leuke en interactieve manier deze informatie gepresenteerd.

  1. Energie- en besparingsmogelijkheden: wat komt er op je af qua verplichtingen en subsidies. Welke gevolgen heeft de Klimaatwet en hoe kun je daarop inspelen?
  2. Omgevingswet: welke gevolgen heeft deze wet voor jouw specifieke Brzo‐bedrijf. Wat verandert er qua randvoorwaarden voor externe veiligheid?
  3. Interne Brzo-audits: hoe voorkom je bedrijfsblindheid en hoe blijf je voorbereid op externe audits van het bevoegd gezag.
  4. Inzage in vertrouwelijke documenten: hoe geef je het bevoegd gezag alle informatie, maar voorkom je dat gevoelige informatie via een WOB-verzoek op straat belandt.

 

Door ruimte en tijd te maken om ervaringen te delen, leren wij van elkaar en zorgen wij samen voor een betere omgeving en een duurzame organisatie.