De bijeenkomst van de Brzo werkgroep heeft plaatsgevonden op 10 november 2020.

De inleiding over dit thema werd verzorgd door Leonie Mentink en Reinoud Scheres van AVIV. AVIV is sinds 1978 een adviesbureau en kennisinstituut dat is gespecialiseerd in (externe) en industriële veiligheidsvraagstukken.

Tijdens deze bijeenkomst hebben zij met u de impact van externe veiligheid in relatie tot de nieuwe omgevingswet en dan specifiek voor Brzo-bedrijven gedeeld.

Steeds nieuwe inzichten

Externe veiligheid is een onderwerp dat constant in beweging is. Nieuwe inzichten volgen elkaar snel op, wet- en regelgeving veranderen. Op 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet van kracht.

Hoe vindt u uw weg? 

Dit heeft ook gevolgen voor Brzo-bedrijven. Maar wat houden die gevolgen nu in? Naast een uitleg van nieuwe begrippen als Omgevingsplan, Seveso-inrichting, risicogebied en aandachtsgebieden, hebben we ook uitegelegd hoe u de weg kunt vinden in de nieuwe wetgeving, welke rechten en mogelijkheden er zijn voor Brzo-bedrijven en waar bedrijven op moeten letten bij omgevingsbesluiten. Ook was er tijd om te netwerken.