Het thema van deze bijeenkomst is Bedrijfsnoodorganisatie en het bedrijfsnoodplan.

Elk (industrieel) bedrijf moet volgens de Arbowet en Brzo-wetgeving ook de fysieke veiligheid georganiseerd hebben, de zogenaamde bedrijfsnoodorganisatie (BNO).

Het inrichten van de BNO vraagt inzicht in de bedrijfsprocessen en weten wat de (rest)risico’s en scenario’s zijn.

Een adequaat ingerichte BNO is voor elk bedrijf, voor zowel medewerkers, bezoekers, omgeving als de eigen bedrijfscontinuïteit, van essentieel (veiligheids)belang.

Maar hoe doe je dat eigenlijk en wat is een adequaat ingericht BNO? In een presentatie zetten wij uiteen waar u als bedrijf tegenaan kan lopen en hoe u vervolgens op een praktische wijze uw bedrijfsnoodorganisatie kan inrichten en bijhouden. Michel Braam, adviseur arbo en veiligheid bij KWA Bedrijfsadviseurs, verzorgt deze presentatie.

Het tweede gedeelte van de bijeenkomst willen wij graag op hoofdlijnen het bedrijfsnoodplan van uw organisatie doornemen. Aan u het verzoek om door middel van drie positieve punten en drie minder positieve punten het bedrijfsnoodplan van uw organisatie toe te lichten tijdens de bijeenkomst.

Vervolgens gaan we gezamenlijk kijken naar de opbouw van elk bedrijfsnoodplan. Daarom het verzoek uw bedrijfsnoodplan per ommegaande, maar in ieder geval voor 1 juli a.s., te sturen naar secretariaat@brzowerkgroep.nl.

 

Programma

Vanaf 12.30 uur

Inlooplunch

13.00 - 13.05 uur

Welkom door KWA Bedrijfsadviseurs

13.10 - 14.30 uur

Inleiding door Michel Braam, KWA Bedrijfsadviseurs

14.30 - 14.45 uur

Pauze

14.45 – 16.30 uur

Interactief bespreken van bedrijfsnoodplannen

16.30 – 16.50 uur

Bijpraten leden onderling over brzo-ontwikkelingen en ervaringen rondom inspectie en handhaving

16.50 – 17.00 uur

Afsluiting

 

Heeft u zich nog niet aangemeld, dan zien wij uw aanmelding graag tegemoet.