Het thema van deze bijeenkomst is ‘Ageing’: hoe gaat uw organisatie hiermee om?

De Brzo-inspectie heeft als thema voor 2017 ‘Ageing’ en mogelijk dat u al een inspectie hebt gehad over dit thema. De ontwikkeling lijkt dat er in 2017 een algemene screening plaatsvindt op dit onderwerp bij bedrijven en dat in de komende jaren meer verdieping gaat plaatsvinden.

In deze bijeenkomst willen wij met u aan de slag met dit thema aan de hand van concrete voorbeelden en vragen. Het doel van de bijeenkomst is een praktisch plan van aanpak op te stellen over het onderwerp ageing en onderlinge uitwisseling van praktijk en ideeën hierover.

Voor deze bijeenkomst zijn er 2 sprekers uitgenodigd. Hieronder een korte introductie van beiden:

Jurgen Wild is sinds 2011 bij Johnson Diversey in dienst als EHS coördinator. Jurgen is integraal veiligheidskundige vanwaar hij de risicobeoordelingen van de verschillende insluitsystemen in team verband managed.  Van de technische-, organisatorische-, (preventieve en repressieve) LOD's die in de risicobeoordelingen als risico reducerende maatregelen opgevoerd worden, heeft hij een LOD validatie methode bedacht waarmee de LOD aantoonbaar gevalideerd wordt.

Mascha van Hofweegen is al meer dan twintig jaar actief op het gebied van corrosie. Vanuit KWA Bedrijfsadviseurs heeft zij diverse klanten bijgestaan bij vraagstukken over ketel-, koel- en proceswater, drinkwater en Legionella, corrosie en schadeonderzoeken. Zij is lid van de werkgroep “Corrosie in sprinklersystemen”. Deze werkgroep heeft zich in opdracht van de voormalige Commissie van Deskundigen Blussystemen beziggehouden met de vraag hoe groot het probleem is van corrosie in sprinklersystemen. Het onlangs onderzochte onderwerp is de eisen aan bluswatertanks en haar relatie tot andere opslagtanks.